STWARDNIENIE ROZSIANE - co to jest?

Stwardnienie rozsiane jest najczęstszą chorobą neurologiczną centralnego systemu nerwowego wystepująca u młodych, ale już dojrzałych ludzi.

Przyczyna SM jest w dalszym ciągu nieznana. Choroba atakuje mielinę czyli otoczkę włókien nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym. Mielina pomaga w przewodzeniu impulsów nerwowych przez włókna nerwowe. Jeśli uszkodzenie jest lekkie to impulsy przekazywane są z przerwami. Jeśli jednak uszkodzenie jest poważne, i jeśli w miejscu mieliny tworzy się zabliźnienie, to może nastąpić całkowita przerwa w przesyłaniu bodźców.

Nazwa sclerosis multiplex oznacza, że proces chorobowy występuje w wielu (multiplex) miejscach układu nerwowego i że tworzą się "blizny" lub stwardnienia (sclerosis) w miejscach uszkodzenia mieliny. SM nazywane bywa też sclerosis disseminata (rozsiane).

SM przebiega w różny sposób u różnych osób. Zazwyczaj neurolog stawiający diagnozę choroby nie umie powiedzieć pacjentowi czego może się spodziewać w najbliższych latach. W niektórych przypadkach choroba przebiega w postaci powtarzających się przez całe życie ataków, z bardziej lub mniej pełnym ustąpieniem symptomów między rzutami. Inni mogą mieć jeden lub dwa ataki, po czym choroba może przebiegać bezobjawowo lub z lekkimi objawami przez resztę życia. U wielu prędzej czy później objawi się postępujące, stałe pogorszenie, ale mniej więcej jednej czwartej chorych udaje się tego uniknąć.

SM jest chorobą dotykającą przede wszystkim ludzi młodych najczęściej między 20 a 40 rokiem życia. Jest ona trochę częstsza u kobiet niż u mężczyzn. Można wyróżnić kraje, w których ryzyko zachorowania jest szczególnie duże. Należy do nich Polska oraz pozostałe kraje, leżące na tej samej szerokości geograficznej.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego