WRACAJ

SKALA USZKODZEŃ
UKŁADU NERWOWEGO KURTZKE'GO

Źródło: "Outlook" - czasopismo MS Florida Gulf Coast Chapter - NMSS USA.
Przetłumaczył: Krzysztof Orłowski

Pacjenci mobilni, nadający się do leczenia ambulatoryjnego.
0.0Normalny stan neurologiczny.
1.0Brak widocznych uszkodzeń układu nerwowego, minimalne objawy niewydolności jednego elementu układu funkcjonalnego.
1.5Brak widocznych uszkodzeń układu nerwowego, minimalne objawy niewydolności więcej niż jednego elementu układu funkcjonalnego.
2.0Liczne drobne objawy niewydolności jednego elementu układu funkcjonalnego.
2.5Liczne drobne objawy niewydolności dwóch elementów układu funkcjonalnego.
3.0Umiarkowana niewydolność układu funkcjonalnego, pacjent w pełni mobilny.
3.5Umiarkowana niewydolność układu funkcjonalnego i minimalna niewydolność innych układów, pacjent w pełni mobilny.
4.0Pełna mobilność bez pomocy, pacjent samowystarczalny, potrafi funkcjonować ponad 12 godzin dziennie pomimo poważnych utrudnień, zdolny do przebycia bez pomocy i odpoczynku około 500 metrów.
4.5Pełna mobilność bez pomocy, zdolny do funkcjonowania przez cały dzień, może mieć niektóre ograniczenia w utrzymaniu pełnej aktywności, może wymagać minimalnej pomocy, charakterystyczna jest tu poważna niewydolność układu funkcjonalnego, zdolny do przejścia bez pomocy i odpoczynku około 300 metrów.
Pacjenci nie nadający się do leczenia ambulatoryjnego.
5.0Zdolny do przebycia bez pomocy i odpoczynku około 200 metrów, ostra niewydolność układu funkcjonalnego, wystarczająca by uniemożliwić pełną aktywność (np. pracę przez cały dzień w warunkach nieprzystosowanych).
5.5Zdolny do przebycia bez pomocy i odpoczynku około 100 metrów, ostra niewydolność układu funkcjonalnego, wystarczajšca by uniemożliwić pełną aktywność w ciągu dnia.
6.0Wymaga nieregularnie jednostronnej pomocy ortopedycznej, aby przejąć około 100 metrów.
6.5Wymaga stałej obustronnej pomocy ortopedycznej, aby przejść 20 metrów.
7.0Niezdolny, by przejść więcej niż 5 metrów nawet z pomocą, może samodzielnie poruszać się przy pomocy standardowego wózka inwalidzkiego, potrafi funkcjonować około 12 godzin dziennie.
7.5Niezdolny zrobić więcej, niż kilka kroków, może wymagać pomocy przy poruszaniu się wózkiem inwalidzkim, potrafi samodzielnie obrócić się w łóżku, potrzebuje pomocy przy wchodzeniu i wychodzeniu z wózka, może wymagać wózka elektrycznego.
8.0Poważnym ograniczeniem jest przechodzenie z łóżka lub krzesła na wózek, może wymagać przebywania w łóżku przez cały dzień, wymaga stałej pomocy.
8.5Podstawowym ograniczeniem jest przebywanie przez cały dzień w łóżku, aby funkcjonować wymaga całodobowej opieki.
9.0Pacjent całkowicie bezradny w łóżku, potrafi komunikować się i samodzielnie jeść.
9.5Pacjent całkowicie bezradny w łóżku, niezdolny, aby skutecznie komunikować się i samodzielnie jeść.
10.0Zgon
Jest to skrócona wersja skali Kurtzke'go, wzięta ze strony Słabo Mocni
 WRACAJ do artykułu.