x WAP
  AKADEMIA
Katedra
PODWÓRKA 
Video

1 marca 1999 rozpoczela swoja dzialnosc Virtualna Akademia Podworka.
Przemowienie Inauguracyjne Rektora.
Uruchomiono juz Wydzialy: Video, Grafiki i Wizyt.
Planowane jest utworzenie wielu innych Wydzialow.
Rektorat Akademii zarejestrowal ponad 40 studentow.
Katedra VIDEO
Wyklad 1: Kompozycja obrazu filmowego - Prof. Kudlaty
Wyklad 2: CUD - DVD - Prof. Kudlaty

Katedra WIZYT
Wyklad 1: Niewymiarowosc 4D - Prof. Buzka

Katedra GRAFIKI
Wyklad 1: Grafika cyfrowa - Prof. Mleko
Lista studentow   *   Aula wykladowa
Rektor

PODWORKO