ADRIANA
Pierwsze dziecko Podworka

14-09-1997

od lewej: Grzanka (matka), Henryk (ojciec chrzestny) trzyma Adriane,
Nico (ojciec), Mary (matka chrzestna).
Chrzciny 1997    Urodziny 1999